An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.552383578" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.790129885" to 204192 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, ips.ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card card, ip_city city WHERE card.card_status = '0' AND card.card_id = ip_card_cs.card_id AND ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND city.city_id=card.city_id AND ip_cs.cat_id=42053 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42053 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Akcesoria biurowe - iPolska.info An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1356338825" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ilosc FROM ip_cs cat, ip_card_cs cc, ip_card card, ip_city city WHERE city.city_id=card.city_id AND card.card_status = '0' AND card.card_id=cc.card_id AND cc.cs_id=cat.cs_id AND cat.subcat_id=42815
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1898953304" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT ip_state.state_id as id, ip_state.state_name as name, ip_state.state_seo as seo, COALESCE(SUM(ip.ile),0) as ile FROM ip_state LEFT JOIN ( SELECT ip_powiat.powiat_id, ip_powiat.state_id, ip_powiat.powiat_name, ic.ile FROM ip_powiat LEFT JOIN( SELECT ip_city.city_id, ip_city.powiat_id, c.ile FROM ip_city LEFT JOIN( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, ip_card.city_id FROM ip_card, ip_city, ip_card_cs icc, ip_cs ic WHERE ip_card.card_status = '0' AND ip_card.city_id=ip_city.city_id AND ip_card.card_id = icc.card_id AND icc.cs_id=ic.cs_id AND ic.subcat_id = 42815 GROUP BY ip_card.city_id ) c ON (c.city_id = ip_city.city_id ) ) ic ON (ic.powiat_id = ip_powiat.powiat_id) ) ip ON (ip_state.state_id = ip.state_id) GROUP BY ip_state.state_id, ip_state.state_name, ip_state.state_seo ORDER BY translate(state_name, 'ążśźęćńłó', 'azszecnlo')
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Brody 503,
pow.: wadowicki, woj.: Małopolskie
+48 784 987 176www.meblebrenkus.pl
meble na wymiar, meble kuchenne, zakład stolarski, zakład stolarsko-tapicerski, meble do s... więcej »ypialni
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
02-133 Warszawa, Krakowska 285,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
505 115 183
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
43-382 Bielsko-Biała, Strażacka 35,
pow.: bielski, woj.: Podlaskie
33 814 01 08
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
01-926 Warszawa, Pabla Nerudy 4/5,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 620 28 91
Prospero - meble
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
83-400 Kościerzyna, Przemysłowa 1,
pow.: kościerski, woj.: Pomorskie
58 680 03 30
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
14-100 Ostróda, Grunwaldzka 19,
pow.: ostródzki, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 646 10 77
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
81-335 Gdynia, Janka Wiśniewskiego 26,
pow.: Gdynia, woj.: Pomorskie
58 660 34 34
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
31-589 Kraków, Sikorki 2,
pow.: krakowski, woj.: Małopolskie
12 684 32 90
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
03-794 Warszawa, Rzeczna 6,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 619 15 67
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
01-864 Warszawa, Kochanowskiego 29/9,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
516 042 555
CentroEnergia - ElekFrycPiwniczankaRajsmet MałyiPolskaRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl